Trzecie spotkanie organizacyjne

20 marca o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Obrzycku odbędzie się trzecie spotkanie organizacyjne przed formalnym powołaniem Społecznej Rady ds. Kultury i Promocji Miasta Obrzycko. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w „kulturalny rozwój” naszej Małej Ojczyzny. Jak dotychczas deklarację udziału w pracach Rady złożyło dwunastu mieszkańców.

Czytaj dalej

Drugie spotkanie organizacyjne

27 lutego o godzinie 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Obrzycku odbędzie się drugie spotkanie organizacyjne Społecznej Rady ds. Kultury i Promocji Miasta Obrzycko. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, spośród członków rady wybrany zostanie jej przewodniczący oraz wiceprzewodniczący. Obecność obowiązkowa.

Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie organizacyjne

Dziś o godzinie 18:00 w obrzyckim ratuszu odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie powołania do życia Społecznej Rady ds. Kultury i Promocji Miasta Obrzycko. Wszystkich serdecznie zapraszają radni zasiadający w Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miasta Obrzycko.

Czytaj dalej