Zebranie członków 3/2018

Zarząd stowarzyszenia zwykłego pn. Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne zwołuje zebranie członków stowarzyszenia 3/2018 – w Obrzycku, w wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Marcinkowskiego 10 (II piętro) – 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.00. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania członków ustalony zostanie na godz. 15.15, tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Obrzyckiego Towarzystwa Kulturalnego

Czytaj dalej

Zebranie członków 2/2018

Zarząd stowarzyszenia zwykłego pn. Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne zwołuje zebranie członków stowarzyszenia 2/2018 – w Obrzycku, w wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Marcinkowskiego 10 (II piętro) – 29 marca 2018 r. o godz. 13.00. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania członków ustalony zostanie na godz. 13.15, tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Obrzyckiego Towarzystwa Kulturalnego

Czytaj dalej

Powóz-widmo z Obrzycka

Pod Obrzyckiem o godzinie dwunastej w nocy widywano powóz, który przejeżdżał od strony młyna wodnego w stronę miasteczka. Z wielkim turkotem pędził on w tę i tamtą stronę drogą od młyna do synagogi. Czarny pojazd ciągnęły również czarne konie, które nie miały głów. Bez głowy był także stangret. Turkot jadącego powozu dudnił tak głośno, że ludzie budzili się ze snu. Gdy jednak ktoś wyjrzał na ulicę, niczego nie widział.

Czytaj dalej

Pogrążone miasto Chraplewo

Nieopodal wsi Zielonagóra znajduje się bagnisty teren porosły z rzadka krzakami. Ponoć dawno temu stało tutaj miasto o nazwie Chraplewo, które się później pogrążyło. Podobno jeszcze do tej pory można w tym miejscu usłyszeć dzwony rozbrzmiewające z głębi. Niektórzy utrzymują nawet, że widzieli wieże. Często także w południe widywano tam postacie niewiast o długich warkoczach, które miały przy boku pęki kluczy. Kiedy jednak zjawy spostrzegły, że są śledzone, natychmiast znikały.

Czytaj dalej

Cegiełka na kościół i fotograf Priebe

Oto skan pocztówki z lat 40. XX w., którą nabyliśmy na jednej z aukcji internetowych. Fotografię kościoła parafialnego wykonał Henryk Priebe*, właściciel zakładu fotograficznego. Pocztówkę wydrukowano w Drukarni Nakładowej Józefa Kawalera w Szamotułach. To tzw. cegiełka, którą rozprowadzano wśród parafian, a dochód z jej sprzedaży przeznaczono na odmalowanie kościoła.

*Henryk Priebe – urodził się 22 grudnia 1884 r. w Poznaniu, a zmarł 20 czerwca 1966 r. w Obrzycku. W okresie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i służył na terenie Francji – od 1914 do 1918 r. Po powrocie wziął udział w powstaniu wielkopolskim na terenie Poznania, a później w wojnie z bolszewikami. Z zawodu był artystą malarzem, studiował na Akademii Krakowskiej pod kierunkiem prof. Stefana Filipkiewicza. Od 1933 do 1966 r., prócz lat okupacji, zamieszkiwał w Obrzycku, gdzie obok działalności malarskiej prowadził przy ulicy Dworcowej zakład fotograficzny. Jego specjalnością był pejzaż i portret. Malował z upodobaniem krajobrazy Obrzycka oraz folklor Ziemi Szamotulskiej.

Czytaj dalej

Zebranie członków 1/2018

Zarząd stowarzyszenia zwykłego pn. Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne zwołuje zebranie członków stowarzyszenia 1/2018 – w Obrzycku, w wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Marcinkowskiego 10 (II piętro) – 9 lutego 2018 r. o godz. 16.30. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania członków ustalony zostanie na godz. 16.45, tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Obrzyckiego Towarzystwa Kulturalnego

Czytaj dalej