Henryk Priebe

Urodził się 22 grudnia 1884 r. w Poznaniu. Zmarł 20 czerwca 1966 r. w Obrzycku. W okresie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i służył na terenie Francji – od 1914 do 1918 r. Po powrocie wziął udział w powstaniu wielkopolskim na terenie Poznania, a później w wojnie z bolszewikami. Z zawodu był artystą malarzem, studiował w Krakowie na Akademii Krakowskiej, pod kierunkiem prof. Stefana Filipkiewicza. Od 1933 do 1966 r., prócz lat okupacji, zamieszkiwał w Obrzycku, gdzie obok działalności malarskiej prowadził przy ulicy Dworcowej zakład fotograficzny. Jego specjalnością był pejzaż i portret. Malował z upodobaniem krajobrazy Obrzycka oraz folklor Ziemi Szamotulskiej.