Darowizny

Darowizny na rzecz stowarzyszenia zwykłego pn. Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne mogą przekazywać osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firma, inne stowarzyszenie). Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub e-mail wszystkich zainteresowanych udzieleniem wsparcia na rzecz organizacji. Dziękujemy!

Dane do przelewu:

Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne
ul. Marcinkowskiego 10, 64-520 Obrzycko
Rachunek bankowy: 30 1750 0012 0000 0000 3889 0937, BNP Paribas Bank Polska