Podziękowanie!

Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne dziękuje za wsparcie finansowe i merytoryczne w realizacji projektu „Upamiętnienie dorobku obrzyckiego artysty Mariana Schwartza” następującym podmiotom i osobom: HD Consulting – Dorota Hain, Elżbieta Wiśniewska i Miejska Biblioteka Publiczna w Obrzycku – Instytucja Kultury, Jakub Monterial, Igor Kołoszuk, Ewa Huet, Huet Trading&Translate – Patrycja Arciszewska, Urząd Miasta Obrzycko i burmistrz Maciej Bieniek, Waldemar Górny, Jarosław Kałużyński.

Czytaj dalej

Wspiera nas urząd miasta!

Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne realizuje projekt pn. „Upamiętnienie dorobku obrzyckiego artysty Mariana Schwartza”. 4 kwietnia pomiędzy przedstawicielami stowarzyszenia a Urzędem Miasta Obrzycko zawarto umowę o wsparciu realizacji tego zadania publicznego kwotą 2 500 zł. W ramach projektu przewiduje się wykonanie odlewu tablicy upamiętniającej Mariana Schwartza, a także organizację uroczystości odsłonięcia tegoż epitafium. W osiągnięciu celu wspiera nas pracownia szamotulskiego artysty Jarosława Kałużyńskiego, gdzie trwają prace nad wykonaniem modelu tablicy. Do współpracy w realizacji przedsięwzięcia zaprosiliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną w Obrzycku – Instytucję Kultury oraz Zespół Szkół w Mieście Obrzycko. #obrzycko

Czytaj dalej

Stowarzyszenie może przyjąć darowiznę!

Stowarzyszenie zwykłe pn. Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne przyjmuje darowizny w związku z realizacją projektu „Upamiętnienie dorobku obrzyckiego artysty Mariana Schwartza” (podstawa prawna: art. 42 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach).

Darowizny mogą przekazywać osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. firma, inne stowarzyszenie). Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail wszystkich zainteresowanych udzieleniem wsparcia finansowego na zaprojektowanie, zakup i montaż tablicy oraz organizację uroczystości towarzyszącej jej odsłonięciu. Numer rachunku bankowego dostępny jest w zakładce „Kontakt”.

Czytaj dalej

Projekt tablicy w realizacji

Wykonana z brązu tablica upamiętniająca Mariana Schwartza, człowieka legendę regionu szamotulskiego, zawiśnie na budynku obrzyckiego zespołu szkół. Jej uroczyste odsłonięcie zaplanowano wstępnie na 14 października. Wykonanie projektu tablicy – wraz z podobizną Mariana Schwartza – powierzono szamotulskiemu artyście Jarosławowi Kałużyńskiemu.

Czytaj dalej

‚Tablica’ dla Mariana Schwartza

Obrzyckie Towarzystwo Kulturalne zwróciło się 30 października do burmistrza Macieja Bieńka z inicjatywą upamiętnienia Mariana Schwartza – obrzyckiego artysty, plastyka, społecznika i regionalisty. Do tej inicjatywy włodarz miasta odniósł się z aprobatą i obietnicą wsparcia finansowego.

Marian Schwartz, z wyjątkiem piętnastoletniego okresu nauki i pracy w Poznaniu, pozostał przez resztę życia związany ze swoim rodzinnym miastem. Formą upamiętnienia postaci i twórczości Schwartza, urodzonego i zmarłego w Obrzycku, będzie okolicznościowa tablica. Miejsce jej umieszczenia pozostaje w sferze dyskusji. Do współpracy nad projektem zaprosiliśmy rodzinę Schwartza, regionalistę Waldemara Górnego oraz szamotulskiego artystę Jarosława Kałużyńskiego.

Czytaj dalej

Moja Arkadia – opowieść o Marianie Schwartzu

Utalentowany, dobrze wykształcony artysta, uzdolniony literacko twórca, kolekcjoner sztuki ludowej „szamotulszczyzny”, współzałożyciel „Wietrznego Pióra”, regionalista i pedagog. Niepowtarzalna osobowość i tylko jemu właściwe postrzeganie świata, które znalazło odzwierciedlenie w licznych pracach: obrazach, malowidłach ściennych, rysunkach i tekstach.

Wczoraj w parku miejskim wspominaliśmy wspólnie z mieszkańcami postać Mariana Schwartza. Razem z wnuczką artysty, muzealnikiem Anną Król i Waldemarem Górnym, byłym kustoszem szamotulskiego muzeum, pokazaliśmy nieznane dotąd zdjęcia, odkurzyliśmy pamięć, przywołaliśmy nieopowiedziane dotąd historie. To wyraz uznania dla artysty, który żył i pracował wśród nas. Dziękujemy prelegentom i wszystkim przybyłym, którzy spontanicznie zabierali głos!

Czytaj dalej